Entries from 2020-02-25 to 1 day

Giải pháp xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang Nga

Phân tích thực trạng xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang Liên bang Nga, bài viết chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong xuất khẩu hàng thủy sản sang thị trường này

Một số vấn đề về xuất khẩu nông sản của Việt Nam

Nông sản là một trong những ngành xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước.