Entries from 2020-06-17 to 1 day

Những ký hiệu viết tắt trên xe ô tô

Mỗi hãng mỗi kiểu, đôi lúc các chữ viết tắt gắn trên ôtô như đánh đố người tiêu dùng. Cùng chỉ một công nghệ mà Honda thì có VTEC, Toyota gọi là VVT-i còn

Các lỗi người lái ô tô thường bị thổi phạt

Nhiều người cứ nghĩ rằng, chỉ có chạy xe tốc độ cao vượt quy định mới bị xử phạt. Tuy nhiên, nếu bạn đi xe với tốc độ thấp hơn xe khác, mà không đi về phía bên phải